Poniżej znajdą Państwo referencje naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Dyskusja, rozwiązanie i realizacja zamówienia
– za każdym razem

Współpraca z Concare IT została zainicjowana w 2013 roku, kiedy ówczesny dom mediowy Syddanske Medier chciał wprowadzić system CRM, który pomógłby stworzyć bazę klientów i relacji z nimi. Wybór padł na SuperOffice jako najprostszy i najwygodniejszy system dostępny na rynku.

“Nasza współpraca z Concare IT w trakcie wszystkich fuzji była niezwykle
konstruktywna. Jednym z powodów jest fakt, że za każdym razem współpracowaliśmy z tym samym zespołem. Zżyliśmy się z konsultantami Concare IT do tego stopnia, że dziś uważamy ich za naszych zewnętrznych współpracowników.”

Konsultanci ds. rozwiązań informatycznych mówią językiem biznesu

Herning Folkeblad A/S jest grupą medialną dostarczającą informacje o zasięgu lokalnym i kreującą debatę pomiędzy różnymi mediami, takimi jak dzienniki tygodniki, radio i platformy internetowe.

” To był dobry sparing treningowy z konsultantami Concare IT na temat rozwiązań, które moglibyśmy wprowadzić w naszej organizacji. Nie mieli obaw, aby stawiać przed nami wyzwania i kwestionować nasze propozycje – a wszystko to z korzyścią dla naszego przedsiębiorstwa.”

SuperOffice kluczem do zarządzania sprzedażą

Amada korzysta z SuperOffice od ponad 10 lat. Na początku celem było dostosowanie standardowej wersji SuperOffice do działalności firmy na terenie Danii. Jednak w miarę rozrastania się firmy pojawiła się konieczność lepszego i efektywniejszego wykorzystania rozwiązań CRM.

” Zintegrowanie systemów oznacza, że teraz nasi pracownicy mogą przechowywać informacje tylko w jednym miejscu, unikając konieczności korzystania z wielu arkuszy kalkulacyjnych i pracy z wieloma systemami, jak to było dawniej. To jest z pewnością ogromna korzyść.”

Wsparcie techniczne kiedy tylko potrzebujesz

Concare It zajmuje się utrzymaniem serwerów firmy Fibox i zapewnia pomoc w razie problemów z siecią lub połączeniem szerokopasmowym, a także rozwiązuje ewentualne problemy związane z komputerami pracowniczymi.

“Jesteśmy niezwykle zadowoleni ze wsparcia, jakie oferuje nam firma Concare IT. Nasze problemy zawsze traktowane są poważnie i za każdym razem uzyskujemy świetną, profesjonalną pomoc. W razie problemów IT nigdy nie jesteśmy pozostawiani sami sobie. To dla nas najważniejsza sprawa.”

Laleli Fashion Group potrzebowało zaledwie siedmiu dni, by wdrożyć ERPLY – system klasy ERP

Poznańska firma Laleli Fashion Group  – producent odzieży damskiej wdrożyła oferowane przez Concare IT oprogramowanie ERPLY uzyskując wszystkie funkcje systemu ERP konieczne do prowadzenia tradycyjnej i internetowej sprzedaży.

“Rozważaliśmy zakup oprogramowania spełniającego wszystkie nasze potrzeby związane z obsługą sprzedaży, zarządzania magazynem i synchronizacją ze sklepem internetowym które jednocześnie nie wymagałoby od nas dużych nakładów finansowych.”

SuperOffice łatwy w użytkowaniu

KJV w Odense sprzedaje narzędzia przeznaczone dla przedsiębiorstw produkcyjnych w przemyśle stalowym. Firma zatrudnia 35 konsultantów, którzy używają programu SuperOffice jako podstawowego narzędzia do zarządzania klientami.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z programu SuperOffice, którego używamy od siedmiu lat. Jest to łatwy w użytkowaniu system CRM, który jest podstawowym narzędziem naszych konsultantów. Działa bardzo dobrze i wszyscy z niego chętnie korzystają. SuperOffice stał się głosem naszych konsultantów, gdy znajdują się poza biurem KJV, zarówno we własnych sprawach KJV, jak i w sprawach klientów KJV.”

SuperOffice – Proste przeglądanie danych

W firmie Guldager zajmującej się uzdatnianiem wody, program SuperOffice jest używany od 2005 roku do udostępniania pracownikom bieżących informacji o sprzedaży.

„Firma Concare IT to wyjątkowy partner. Dobrze znają nasz biznes oraz program SuperOffice i nasze systemy. To dlatego tak dobrze się nami opiekują. Gdy kontaktujemy się z Concare IT, odpowiadają bardzo szybko. Naprawdę to doceniamy, to dla nas bardzo ważne, że współpracujemy z przyjaznymi i odpowiedzialnymi ludźmi.” 

Rozwiązania IT i wsparcie sklepów

Firma Pandora podjęła decyzję o otwarciu angielskiego oddziału sprzedaży w Newcastle. W ścisłej współpracy z firmą Concare IT, udało się w niespełna 9 tygodni otworzyć biuro wraz z pełnym zapleczem informatycznym.

“W pierwszym tygodniu pracy oddziału konsultant Concare pozostawał zawsze do naszej dyspozycji w wypadku ewentualnych problemów powstających podczas zapoznawania się naszych pracowników z systemami. Współpraca zaowocowała tym, że w ciągu tygodnia dopracowano wszystkie szczegóły i uruchomiono ponownie systemy.”

Przeniesienie infrastruktury IT w jeden weekend

Firma Ladefoged zmieniała swoją główną siedzibę i potrzebowała natychmiastowej pomocy dotyczącej przeniesienia całej infrastruktury IT oraz ponownego jej uruchomienia. Nasza firma była w stanie sprostać temu wyzwaniu.

“Najbardziej istotną cechą charakterystyczną firmy Concare IT jest jej szybkość. Zawsze możemy na nich liczyć. Ich personel jest w stanie natychmiast rozwiązać problem. Może on dotyczyć różnych wyzwań, np. związanych z obsługą e-maili czy programami komputerowymi.”

Od niejednorodnego rozwiązania do kompleksowego, globalnego systemu CRM

Firma PROTECT opracowuje, produkuje i sprzedaje systemy wykrywania dymu do urządzeń alarmowych stosowanych m.in. w bankach, sklepach itp. Szybki rozwój firmy PROTECT oznaczał zwiększenie potrzeb związanych z zarządzaniem danymi. Firma zdecydowała się na system CRM SuperOffice.

”Po długich i dokładnych pracach przygotowawczych nową globalną platformą został system CRM SuperOffice. Było to jedyne rozwiązanie, które w codziennej pracy nie zmuszało pracowników do stosowania formuł matematycznych. Łatwość obsługi systemu oznacza, że nawet osoby kompletnie nieznające się na informatyce mogą z nim samodzielnie pracować.”

Dzięki wdrożeniu systemu CRM SuperOffice udało się poprawić relacje z klientami i zwiększyć sprzedaż

Firma Eva Solo jest wyróżniającym się producentem i projektantem ekskluzywnych naczyń kuchennych i akcesoriów meblowych na rynku w Danii oraz poza jej granicami. Firma Concare IT wdrożyła narzędzia, które systematyzują i gromadzą w jednym miejscu dane dotyczące klientów.

„Program SuperOffice stał się bardzo ważną aplikacją wspierającą posiadane przez nas systemy finansowe Navision. Uzyskaliśmy dostęp do szczegółowych danych dotyczących trendów rozwojowych, jak również informacje, w jakich dziedzinach należy zwiększyć wysiłki, aby poprawić KPI (Kluczowe Wskaźniki Wydajności).”

Optymalizacja kosztów

W roku 2006 spółka HBN – Teknik, poszukiwała profesjonalnego wsparcia w zakresie IT ze szczególnym naciskiem na działalność operacyjną, wsparcie oraz doradztwo. Rozpoczęcie współpracy miało na celu przekazanie firmie Concare IT całości zadań z zakresu IT tj. nadzoru nad licencjami, oprogramowaniem, metodami przechowywania i backup’u danych.

“Polecono nam Concare IT i nigdy nie żałowaliśmy tego wyboru. Po wielu latach, jakie minęły od rozpoczęcia współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni z jej dotychczasowego przebiegu.″