Rozwój nowych narzędzi oraz usług dla firm
Rozwój nowych funkcjonalności
Rozwój oraz optymalizacja aktualnych aplikacji
Migracja danych
Implementacja procesów biznesowych
Import danych
Optymalizacja danych
Wdrażanie platform komunikacyjnych w firmach
Konta, dostęp, e-mail
Oprogramowanie i wsparcie aplikacji biznesowych w firmach
Aplikacje CRM, BI & ERP
Bezpieczeństwo
Wsparcie sprzętu IT
Administracja i wsparcie sieci komputerowych
Serwery i wirtualizacja
Development & Customization
Konserwacja oraz wsparcie systemów
Migracje oprogramowania i aktualizacje istniejących systemów
Pomoc techniczna
Wspieranie infrastruktury
Zarządzanie kryzysowe w nagłych przypadkach
Rozwój aplikacji
Aktualizacje aplikacji
Rozwój i projektowanie baz danych
Tworzenie rozwiązań i serwisów internetowych
Rozwijanie aplikacji w Microsoft .NET
Rozwijanie aplikacji deskopowych
Oprogramowania dla małych i średnich firm
Integracje aplikacji w przedsiębiorstwach
Oprogramowanie CMS
Utrzymanie i wsparcie aplikacji
Zarządzanie kryzysowe w nagłych przypadkach
Bieżące wsparcie
Zarządzanie aplikacjami
Gwarancja jakości
Tworzenie i rozwój funkcjonalności dla użytkowników
Projekt graficzny
Projektowanie architektury informacji
Projektowanie interakcji użytkowników
Użyteczność i skuteczność rozwiązań dla użytkowników
Wsparcie techniczne sklepów
Wsparcie systemu sprzedaży i stanowiska pracy
Zarządzanie towarami magazynowymi
Raporty wspierające sprzedaż
Wsparcie systemu typu Point of Sale – POS
Zarządzanie kryzysowe w nagłych przypadkach
Zarządzanie sprzętem komputerowym
Szkolenie personelu
Wsparcie dla klientów VIP oraz programów lojalnościowych
Zarządzanie dostawami i kontakt z producentami
Otwarcie nowego sklepu
Podłączenie i konfiguracja systemów
Kompleksowe szkolenie dla nowych pracowników
Kontakty z producentami oraz zarządzanie dostawami
Przenoszenie sprzętu komputerowego oraz ponowna instalacja systemów w nowej lokalizacji
Zarządzanie projektami technicznymi
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie kosztami
Zarządzanie harmonogramem
Metody dostawy
Plany zarządzania projektami
Zarządzanie jakością
Zarządzanie celami
Wymagania projektowe
Konsultacje
Konsultacje IT
Kontrola/audyt
Dostarczanie