Vi samarbejder med en lang række virksomheder fra specifikke brancher, hvortil vi har leveret it-løsninger inden for flere af vores forretningsområder. Den primære fordel for disse virksomheder er SPOC løsningen. Dermed har vores kunder kun én leverandør at kontakte, uanset hvilket it-relateret emne, det drejer sig om.

Vi er særligt erfarne inden for disse brancher: