Nedenfor kan du downloade Concare ITs almindelige forretningsbetingelser, når en af nedenstående aftaler underskrives, accepterer kunden disse forretningsbetingelser.

Concare ITs almindelige forretningsbetingesler, som alle er et fælles regelsæt gældende for alle aftaler:

 • Licenskøb
 • Vedligeholdelsesaftale
 • Supportaftale
 • Udvidet supportaftale
 • Aftale om installation og opsætning

I PDF filen, som du kan downloade, kan du læse og udskrive alle forretningsbetingelser. Dokumentet indeholder følgende punkter:

 • Indledning
 • Aftalens ikrafttræden og ophør
 • Ydelser uden for aftalerne
 • Betaling
 • Levering
 • Anvendelse af underleverandører
 • Medarbejderklausul
 • Hemmeligholdelsesklausul
 • Overdragelse af rettigheder
 • Misligholdelse
 • Force majeure
 • Ansvarsbegrænsning
 • Tvister